Görülən iş: Redizayn, Brandbook
Əməkdaş: Texnologiya Universiteti
Tarix: 2021Texnologiya Universiteti

Yenilənmiş loqotip və universitetin yeni imicinin formalaşdırılması.

Azərbaycan Texnologiya İnstitutu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə, keçmiş SSRİ Nazirlər Sovetinin 202 saylı 22 fevral 1979-cu il tarixli qərarı ilə yaradılıb.