Salam, mənim adım Novruz Səfərəlizadə,
mən qrafik & veb dizaynerəm.

About

Yeni bir layihə, kəşf olunmağı gözləyən adadır sanki. Hər tərəfi su ilə örtülü olsa da, ora getmək üçün bir qayıq tapmaq hər zaman mümkündür. Önəmli olan gediləcək yolu düzgün, xəritəyə uyğun getməkdir.

Hər layihəyə xüsusi yanaşmaq, onun özəlliyini kəşf etməkdə köməklik edir. Daim yeni fikirlər, və kreativlik həvəsi bu yolda addımlamaq üçün önəmli açardır.

Yaradıcılıq hər insanın ruhunda gizli qapıdır.

Novruz Zadeh